میزان عقل دانش و تجربه انسان ها را چگونه می توان فهمید آیا راه فهمیدن هر سه مورد یکی است

Rate this post

میزان عقل ،دانش و تجربه انسان ها را چگونه می توان فهمید؟آیا راه هر سه مورد یکی است؟

عقل:از روی کارهایی که انسان انجام می دهد.

دانش :با توجه کردن به دانا و خردمند بودن فرد

تجربه:شبیه بودن کارهایش به کارهای دیگران یا انجام کاری که همیشه انجام میدهد.

فعالیت تکمیلی درکلاس)

*به نظر شما تفکر یعنی چه؟یعنی فکر کردن.تفکر درباره ی یه موضوع چگونه شروع می شود؟با پرسیدن سوال

*آیا هر کس که فکر می کند،عاقلانه عمل می کند؟خیر

*چه فکری به ذهن کلاغ رسید؟

کوزه را کج کند وآب را بنوشد.

*چگونه این فکر به ذهن کلاغ رسید؟

شاید قبلا کاروانی را دیده بود که اینگونه آب می نوشد.

*به نظر شما کدام از لاین سه مورد در زندگی اهمیت بیشتری دارند؟عقل،دانش یا تجربه؟

عقل


بیشتر بخوانید » چگونه چاق شویم


*آیا همه ی انسان های با تجربه عاقل اند؟

خیر

*آیا همه یانسان های عاقل حتما با تجربه اند؟

خیر

*آیا دانشمند بودن به معنای عاقل بودن است؟

خیر

*آیا همه ی کسانی که دانش بیشتری دارند،عاقل ترند؟

خیر

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان

پاسخ بگذارید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوارکناری کشویی